Klaar met de klimaatkoorts

Klimaatvoorvechters en klimaatsceptici vechten elkaar al jaren de tent uit. Iedere week komt er wel een rapport uit wat het standpunt van de ene groep of de andere groep ondersteunt. Maar ik ben het touwtrekken tussen klimaatbollebozen een beetje zat.  Er zijn namelijk andere problemen die opgelost moeten worden.

Want de aarde is sowieso ziek. Dat kunnen de waterdoktoren, de luchtdoktoren, de biodiversiteitdoktoren stuk voor stuk bevestigen. De planeet is vergiftigd, uitgedroogd, misbruikt en uitgeput; ze heeft echt niet alleen maar koorts.

En we moeten dat gaan inzien. We moeten inzien dat het kappen van de oerwouden niet alleen erg is omdat de aarde er sneller door opwarmt, het is ook erg omdat daardoor de biodiversiteit naar de knoppen gaat en zo onze voedselzekerheid wordt verminderd.

Het feit dat er zoveel dieren hutjemutje staan te stinken in een stal, zorgt er inderdaad voor dat er veel broeikasgassen worden uitgestoten, maar zorgt er ook voor dat er veel antibiotica wordt gebruikt. Daardoor wordt ons vlees en ons drinkwater vervuild en dat maakt ons uiteindelijk resistent voor een levensreddend middel als antibiotica.

De uitstoot van auto’s draagt misschien bij aan de opwarming van de aarde, maar zorgt er vooral voor dat er steeds meer longpatiënten bijkomen. En de kosten van de gezondheidszorg rijzen al de pan uit.

Het feit dat de zeespiegel gaat stijgen is problematisch, maar het feit dat de zee volzit met kleine plastic deeltjes, medicijnresten en zware metalen is nu al een probleem. Omdat we daardoor langzaam maar zeker vergiftigd worden door de vis die wij eten.

Maar we zien het niet. Niet echt. Doordat wij ons zo focussen op één probleem, vergeten we de andere ziektesymptomen. En daarmee vergeten we dat de algehele conditie van de planeet niet alleen zorgelijk kan worden, maar dat hij dat al is. Dat de patiënt op korte termijn al aan het infuus moet.

We moeten daarom de lange termijn los gaan laten. Want ‘lange termijn’ staat vaak gelijk aan Sint-Juttemis. Kijk naar de hoeveelheid pensioenen die jonge ZZP’ers hebben afgesloten en je begrijpt het probleem.

Laten we ons focussen op kortetermijnproblemen. De lucht moet gezuiverd, de zeeën moeten schoon, het aantal varkensstallen moet minder en de biodiversiteit moet weer worden verbeterd.

En mocht dat allemaal lukken, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat we tegelijkertijd het klimaatprobleem oplossen. Want iedere dokter weet dat wanneer alle andere lichamelijke klachten zijn verholpen, de koorts vanzelf zal zakken.